MĚNÍME VZHLED, KVALITNÍ SLUŽBY VŠAK ZŮSTÁVAJÍ!

Vážení partneři, kolegové a přátelé,

od roku 2010 je společnost Kofing součástí skupiny Promet Group. Po sedmi letech trvání této vazby na silnou finanční skupinu, která zajistila možnost realizace větších zakázek technologických celků, nadešel čas pro změnu loga společnosti.

Společnost Kofing nyní užívá stejného názvu, ale nové korporátní identity, které zapadá do té skupinové. Ačkoli se změnil vzhled, služby a výrobky společnosti dosahují stále vysoké kvality a nadále budeme pokračovat v navyšování hodnoty a prohlubování dlouhodobých vztahů s Vámi, našimi zákazníky, partnery a kolegy.