k3.jpg

O společnosti

Historie

Společnost KOFING byla založena na jaře roku 1990 jako jedna z prvních soukromých firem na území Ostravy. V tomto období se jednalo o sdružení dvou fyzických osob.

Do podnikového (obchodního) rejstříku byla zapsána 4.12.1990 výpisem číslo 1311/90 Sv. 88 pod názvem KOFING engineering v.o.s.

Dnem 13.12.1998 byla na základě Smlouvy o prodeji podniku převedena veškerá vlastnická práva k věcem, právům a majetkovým hodnotám z firmy KOFING engineering v.o.s. na firmu KOFING, a. s., která pokračovala nadále ve všech výrobních, montážních, servisních a dodavatelských aktivitách.

V roce 2008 se všechny útvary firmy přestěhovaly do vlastního areálu v Paskově na ul. Kirilovova 628, kde firma disponuje 5000 m2 výrobních a skladovacích ploch. Od roku 2010, po začlenění firmy KOFING, a. s. do skupiny PROMET GROUP a. s., čímž byla zabezpečena vazba na silnou finanční skupinu, mohly být opět realizovány větší zakázky komplexních technologických celků.

Současnost

Akcionářská struktura společnosti: PROMET GROUP a. s.,

www.prometgroup.eu

 

Ing. Jaromír Filipec 

   
Základní jmění společnosti: 21 mil. Kč
   
Řídící pracovníci:
 
Ing. Jaromír Filipec
předseda představenstva
  Ing. Jiří Filipec
místopředseda představenstva
   
Členství v organizacích: Národní strojírenský klastr
  Společenství průmyslových podniků  Moravy a Slezska
   
Pojištění firmy: 
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností
   
Dceřiná společnost: KOFING REAL s.r.o.
Základní jmění společnosti: 51 mil. Kč
   

Akciová společnost KOFING v roce 2011:

Obrat: 205 mil. Kč
Průměrný počet zaměstnanců: 115
Dodávky z vlastní výroby: 70 % export
  30 % tuzemsko
   
Nejvýznamnější tuzemští odběratelé:
ArcelorMittal Ostrava a. s.
  Biocel Paskov a.s.
  KOMA Industry s.r.o.
  VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.
  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
  PROMET GROUP a.s.
  DEL, a.s., Žďár nad Sázavou
  Huisman Konstrukce, s.r.o. Sviadnov
Nejvýznamnější zahraniční odběratelé:  
SKAKO,Francie
  SCALDIS, Francie
  AAF, Francie
  SLOVNAFT a.s., Slovensko
  GE Německo

 

Organizační struktura

Copyright © 2012 Kofing. Všechna práva vyhrazena.